خدمات فنی و مهندسی

ارائه خدمات فنی و مهندسی

شرکت پارس گاز نیک اختر (سهامی خاص) با اتکاء به بیش از نیم قرن تجربه فعالیت در صنعت گاز مایع ، نقش به سزائی در تهیه مقررات و استاندادهای مربوط به حمل و نقل ، ذخیره سازی ، توزیع و مصرف گاز مایع داشته است .
با اتکاء به این تجارب شرکت پارس گاز آماده ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و اجرا، پروژه ها در زمینه های ذیل می باشد

  •  تاسیسات ذخیره سازی مایعات تحت فشار.
  •  تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع
  •  تاسیسات گاز مایع برای تامین سوخت صنایع و مجتمع های مسکونی
  •  سیستم سوخت جایگزینی گاز مایع به جای گاز طبیعی در شرایط قطع و یا کمبود جریان گاز طبیعی
  •  پشتیبانی فنی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ناوگان حمل و نقل گاز مایع